• ngành may mặc

    ngành may mặc

    Xuất khẩu dệt may ước đạt 1,4 tỷ USD trong tháng 10

    Xuất khẩu dệt may do các doanh nghiệp FDI vẫn chiếm ưu thế do doanh nghiệp FDI có nhiều lợi thế hơn về công nghệ, khách hàng, vốn vay.