• cơ hội trở lại ngành may mặc

  cơ hội trở lại ngành may mặc

  Cơ hội trở lai với ngành may mặc

 • Hỗ trợ ngành dệt may VN

  Hỗ trợ ngành dệt may VN

  Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Tài chính trước mắt nghiên cứu, đề xuất việc giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 5% đối với bông nhập khẩu, giãn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng với thiết bị nhập khẩu đầu tư và ủy thác gia công xuất

 • Xuất khẩu dệt may có thể đạt 12,7-13 tỷ USD trong năm 2011

  Xuất khẩu dệt may có thể đạt 12,7-13 tỷ USD trong năm 2011

  Kết thúc năm 2010, kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành dệt may tiếp tục tăng 23% so với năm trước, đưa Việt Nam lên vị trí thứ 5 trong các nước xuất khẩu hàng dệt may toàn thế giới.