• 2011 - Nhiều thuận lợi cho ngành da giày

    2011 - Nhiều thuận lợi cho ngành da giày

    Từ những điều đạt được trong năm 2010, ngành da giày Việt Nam tin tưởng rằng năm 2011 sẽ là một năm thịnh vượng cho ngành. Đầu năm 2010, hầu hết các chuyên gia đều đưa ra nhận định rằng đây là một năm khó khăn cho ngành da giày VN với nhiều lý do. Trước hết, hai khối nước nhập khẩu chính của ngành là EU và Hoa Kỳ vẫn còn tiếp tục chìm trong suy thoái, bên cạnh đó, ngành còn bị tiếp tục áp thuế bán phá giá thêm 18 tháng và đang bị một số thị trường mới như Brasil, Mexico, Argentina dọa kiện bán phá giá