Doanh nghiệp nhỏ và vừa được gia hạn nộp thuế TNDN

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được gia hạn nộp thuế TNDN

Thủ tướng vừa có Quyết định 21/2011/QĐ-TTg về việc gia hạn nộp thuế thu nhập của doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011.

Theo đó, DN nhỏ và vừa được gia hạn nộp thuế trong thời gian 1 năm, kể từ ngày đến thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế đối với số thuế thu nhập DN phải nộp năm 2011.Quyết định của Thủ tướng cũng nêu rõ, DN nhỏ và vừa không được gia hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập DN từ hoạt động kinh doanh bất động sản, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, xổ số kiến thiết, thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế thu nhập đặc biệt và thu nhập từ kinh doanh các mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

 Thời gian gia hạn nộp thuế cụ thể là: thuế thu nhập DN đối với số thuế tính tạm nộp của quý 1-2011 không quá ngày 30-4-2012; của quý 2-2011 không quá ngày 30-7-2012; của quý 3-2011 không quá ngày 30-10-2012; của quý 4-2011 không quá ngày 31-3-2013 (bao gồm cả số thuế phải nộp theo quyết toán thuế của năm 2011).
SGGP