Cung cấp các loại phụ tùng máy ngành may mặc như :

máy 1 kim , máy 2 kim , máy nhiều kim , máy vắt sổ , máy viền , máy khuy , máy nút , máy bọ .......

bàn ủi treo , lò hơi ............

các thiết bị khác