Máy trải vải tự động BMO
prev
  • Máy trải vải tự động BMO
next

Giá tiền: Call

Đặt hàng

Chi tiết

_ Máy trải vải và cắt đầu cây vải tự động , tiết kiệm công nhân