prev
next

Giá tiền: 5.000.000

máy may 1 kim điện tử  liền trục 

lại mối tự động , cắt chỉ tự động , tiết kiệm điện

tăng năng xuất

Đặt hàng

Chi tiết

máy may 1 kim điện tử 

lại mối tự động , cắt chỉ tự động , tiết kiệm điện

tăng năng xuất