máy cắt vải có rất nhiều loại : máy cắt đứng , máy cắt đĩa cầm tay , máy cắt đầu bàn , máy cắt vòng . máy cắt vải dùng cắt được nhiều loại vải khác nhau rất tiện dụng trong ngành may mặc