Máy cắt đầu cây vải
prev
  • Máy cắt đầu cây vải
next

Giá tiền: Call

Đặt hàng

Chi tiết

_Máy có chức năng xả vải từ cuộn ra thành từng lớp 

có bộ đếm số tiện dùng